Kolejnym etapem jest przygotowanie wizualizacji komputerowej i projektu uwzględniającego ustalony układ, kolorystykę oraz wybrane akcesoria.
Kontakt